Behandling ångest, depression, sorg, kris, självkänsla - Lidköping, Skövde, Stockholm

Jag arbetar för närvarande såväl i Västra Götaland som i Stockholm.

Samtalsterapi eller psykoterapi är en behandlingsmetod där terapeut och klient tillsammans i samtal kartlägger mönster och förhållningssätt som klienten vill förändra.

Vanliga problem som man kan behöva hjälp med i samtalsterapi eller psykoterapi är nedstämdhet, oro och ångest, depression, ensamhet, utmattning, blyghet, konflikter med andra, dålig självkänsla och självförtroende, utvecklingskriser, sorg och trauma, separationer, problem i parrelationen.

Jag har minst 25 års erfarenhet av samtalsterapi och psykoterapi med vuxna, ungdomar och barn. Jag vänder mig till såväl privatpersoner som till offentlig verksamhet och företag.

Min teoretiska grundsyn är psykodynamisk. Jag erbjuder samtalsterapi och psykoterapi inom områden som t ex depression och ångest, kris och sorg, trauma, föräldrarådgivning, behandling rörande våld i nära relation. Jag har erfarenhet av samtalsterapi och psykoterapi inom b l a:

  • Vuxenpsykiatri
  • Barn- och ungdomspsykiatri
  • Våld i nära relation (Utväg Skaraborg)
  • Kommunal socialtjänst
  • Familjehem
  • Elevhälsovård

Vanliga frågor:

Vad är psykodynamisk psykoterapi, se Psykoterapicentrum.se
Vad är skillnaden mellan psykoterapeut, psykolog, psykiatriker, se Psykoterapicentrum.se