Nätverk och samarbeten inom Psykoterapi, Handledning

RPC - Riksföreningen Psykoterapi Centrum, (www.rpc.nu)

Svensk Handledarförening, (www.handledarforeningen.com)

ILTP - Institutet för Lacaniansk teori och psykoterapi, (www.jagstrukturerande.se)

Psykodynamiskt forum, (www.psykodynamisktforum.se)

Sept - Sällskapet för Existentiell Psykoterapi, (www.sept.nu)