Nätverk och samarbeten inom Psykoterapi, Handledning

Falck Healthcare, (www.falcksverige.se)

Kris-och Traumacentrum, (www.krisochtraumacentrum.se)

SOS International, (www.sos.eu)

Riksföreningen Psykoterapicentrum, (www.psykoterapicentrum.se)

Svensk Handledarförening, (www.handledarforeningen.com)

Psykodynamiskt forum, (www.psykodynamisktforum.se)

Sept - Sällskapet för Existentiell Psykoterapi, (www.sept.nu)