Handledning, Coaching, Personalstöd - Stockholm, Lidköping, Skövde

Jag bedriver för närvarande verksamhet såväl i Västra Götaland som i Stockholm.

Allt fler yrkesgrupper inser värdet av handledning, coaching eller personalstöd. Handledning fungerar som stöd i det dagliga arbetet, dvs. att den enskilde eller arbetsgruppen fungerar på ett bra sätt och att arbetsuppgifter löses konstruktivt. Regelbunden handledning är avlastande, förebygger stress och förbättrar den psykosociala miljön på arbetsplatsen.

Jag erbjuder handledning enskilt eller i grupp. Jag vänder mig till såväl privata företag som till offentlig verksamhet. Fokus i handledning är:

  • Ärenden/fallbeskrivningar
  • Förhållningssätt
  • Metodutveckling
  • Process
  • Stresshantering

Jag har arbetat som handledare sedan 2004. Min grundsyn utgår från en psykodynamisk teoribildning. Gruppens/den enskildes utveckling och önskemål är tongivande och gemensamt utformar vi innehåll och mål med handledningen. 

Vanliga frågor:

Vad är professionell handledning, se www.handledarforeningen.com