Nätverk och samarbeten inom Psykoterapi, Handledning

Jag är medlem i

RPC – Riksföreningen Psykoterapi Centrum, www.rpc.nu
Svensk Handledarförening, www.handledarforeningen.com