Nätverk och samarbeten inom Psykoterapi, Handledning

Jag är medlem i:

RPC - Riksföreningen Psykoterapi Centrum, (www.rpc.nu)

Svensk Handledarförening, (www.handledarforeningen.com)

ILTP - Institutet för Lacaniansk teori och psykoterapi, (www.jagstrukturerande.se)

Psykodynamiskt forum - (www.psykodynamisktforum.se)